Política de privacitat

En compliment del que estableix la RGPD, us informem que les vostres dades seran tractades als nostres arxius, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la relació esmentada.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets ARCO davant de Imma Rovira Baucells, amb direcció a Les Comes, 08580 – Sant Quirze de Beosra, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut daquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En cas que no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva «Política de Privacitat», haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives de compliment obligat , tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre això, o el que la mateixa Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualsevol altre precepte al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació amb aquest, sigui necessària.

Contacta'ns

Demana’ns el que necessitis! Si tens una consulta, dubte o simplement necessites contactar amb nosaltres per algun motiu estarem encantats d’atendre’t.

14 + 1 =